Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, objavilo je obavijest o ranijem zatvaranju Poziva UP.02.1.1.15 „Čitanjem do uključivog društva“ – skupina aktivnosti B.

S obzirom da zaprimljeni projektni prijedlozi, u okviru skupine aktivnosti B, iznosima dosežu 300 % ukupno raspoloživih sredstava, Ministarstvo kulture i medija, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, objavilo je obavijest o ranijem zatvaranju Poziva, i to 28.1.2021. u 10:00 sati.

Projektni prijedlozi predani nakon zatvaranja Poziva neće biti uključeni u postupak dodjele. Ova obavijest odnosi se samo na skupinu aktivnosti B, odnosno prijavitelji mogu i dalje podnositi projektne prijedloge u skupini aktivnosti A.

 

Više informacija dostupno je na poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/citanjem-do-ukljucivog-drustva/