Naziv natječaja:

Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu

Objavljen:

Ministarstvo poljoprivrede

Link:

https://poljoprivreda.gov.hr/sume-112/natjecaj/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-za-poticanje-razvoja-poduzetnicima-koji-obavljaju-djelatnosti-prerade-drva-i-proizvodnje-namjestaja-na-podrucju-rh-za-2022-5422/5422

Prihvatljivi korisnici:

  • mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (MSP) – registrirani prema NKD-u C16 ili C31 najmanje dvije godine

Prihvatljivi iznos:

  • ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja: 20.000,00 kn – 1.000.000,00 kn (intenzitet potpore 70% od prihvatljivog troška)
  • Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt: 50.000,00 kn – 1.000.000,00 kn (intenzitet potpore 70% od prihvatljivog troška),
  • Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju: 1.000.000,00 kn (intenzitet potpore 70% od prihvatljivog troška)
  • Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt: 10.000,00 kn (intenzitet potpore 70% od prihvatljivog troška)
  • Sudjelovanje na sajmu ili izložbi: 20.000,00 kn – 500.000,00 kn (intenzitet potpore 70% od prihvatljivog troška)

Prihvatljivi troškovi:

Bespovratna sredstva potpora male vrijednosti za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja, proizvodno-poslovni objekt, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te za sudjelovanje na sajmu ili izložbi.

Sažetak natječaja:

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH. Ukupna sredstva za dodjelu iznose 30.000.000,00 kn.

Rok za predaju dokumentacije:

Od 12. svibnja 2022. do 31. svibnja 2022.

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr