U sklopu projekta One Block for Educational Credentials (OBEC), financiranog iz programa Erasmus+, a na kojem je Razvojna agencija SIMORA partner, održani su transnacionalni sastanci i treninzi članova projektnih timova:

Ovoga puta, transnacionalni sastanci održani su u Urbinu (Italija), u organizaciji partnera Sveučilište Carlo Bo (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo). Na sastancima se raspravljalo o postignutim rezultatima iz drugog dijela provedbe projekta, kao i o predstojećim aktivnostima te individualnim i zajedničkim zadacima.

Potom, u Bologni (Italija), u organizaciji partnera Lai-momo Cooperativa Sociale, održani su treninzi članova projektnih timova na kojima se zajedničkim snagama radilo na podizanju kvalitete praktičnih zadataka svakog od partnera, a koji su uključivali i Testing Phase o čemu smo pisali i ranije OVDJE.

U sklopu treninga, organiziran je i studijski posjet CARTIERA-i, društveno odgovornom poduzeću koje izrađuje proizvode od korištene kože i materijala. CARTIERA je etičko modno poduzeće koje nudi konkretne odgovore na izazove vremena u kojem živimo: stvaranje novih prilika za zapošljavanje, ekonomsku integraciju migranata i tražitelja azila, ponovno otkrivanje kvalificiranog zanatstva, ponovnu populaciju bivših industrijskih područja, oporavak primarnih materijala koji su inače namijenjeni za odlaganje i proizvodnja koja ima minimalan utjecaj na okoliš.

Po završetku svih aktivnosti, svi partneri usuglasili su daljnje aktivnosti i dogovore kako bi i treći, posljednji dio projekta OBEC bio uspješno realiziran.

Više informacija o projektu OBEC, kao i o njegovom napretku, možete pročitati OVDJE.

#OBECproject