Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”

Prihvatljivi korisnici:

  • Malo, srednje ili veliko poduzeće

Prihvatljivi iznos: (min – max)

  • najniži iznos 1.000.000,00 HRK
  • najviši iznos 100.000.000,00 HRK

Prihvatljivi troškovi:

Ulaganje u:

  1. A) Izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada (u daljnjem tekstu: postrojenja za recikliranje) u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta.

ILI

  1. B) izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE (u daljnjem tekstu: postrojenja za proizvodnju OIE) u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata i bioplina, odnosno biogoriva.

Sažetak natječaja:

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%. Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Rok za predaju dokumentacije:

  • od 13. lipnja 2022. od 09:00
  • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 31. listopada 2023. do 14:00 sati

Više informacija na: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr