Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša.

Predmet Javnog natječaja je sufinanciranje projekata u području:

  • sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,
  • organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,
  • organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata i
  • provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama
  • pružanja pomoći informiranja javnosti o ulozi u zaštiti okoliša
  • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka.

Pravo na prijavu projekta imaju podnošenjem ponude na Natječaj imaju organizacije civilnog društva (Udruge), registrirane prema Zakonu o udrugama.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom natječaju iznose 2.200.000,00 kn. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kn.

Projekti se moraju provoditi na području RH.

Rok za prijavu: 30.11.2021.

Poveznica: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044/660-115