Naziv natječaja: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA IZRADU SKUPOVA ISHODA UČENJA I OBRAZOVNIH PROGRAMA,  U SVRHU PROVEDBE SUSTAVA VAUČERA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Objavljen: 01. 07. 2021.

Link: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – Javni poziv za iskaz interesa za izradu skupova ishoda učenja i obrazovnih programa, u svrhu provedbe sustava vaučera za obrazovanje odraslih (gov.hr)

Prihvatljivi korisnici: Ovim javnim pozivom traži se prijava/iskaz interesa asocijacija ustanova za obrazovanje odraslih, Regionalnih centara kompetentnosti i svih zainteresiranih za izradu skupova ishoda učenja i obrazovnih programa s ciljem provedbe vaučer sustava za stjecanje vještina zaposlenih i nezaposlenih osoba, a sukladno sektorima odnosno skupovima kompetencija.

Prihvatljivi iznos: Za potrebe vaučer sustava u sklopu NPOO-a predviđen je iznos od 300 milijuna kuna i sudjelovanje 30.000 korisnika do 2026. godine. Naglasak će biti na kvaliteti programa koji bi trebao omogućiti održivost i zapošljivost. Ukoliko se navedeni iznos uspješno utroši, nije isključen nastavak financiranja iz drugih izvora, ali i povećanje alokacije za projekt u sklopu NPOO-a.

Prihvatljivi troškovi: Maksimalni iznos troškova obrazovnog programa koji bi pokrivao pojedinačni vaučer je 10.000,00 kuna.

Sažetak natječaja: Predmet javnog poziva je iskaz interesa za izradu skupova ishoda učenja i obrazovnih programa temeljenih na definiranom popisu skupova kompetencija iz Registra HKO-a, u okviru standarda zanimanja kao i prijedloge novih skupova kompetencija s pripadajućim skupovima ishoda učenja. U prilogu poziva se dostavlja i popis skupova kompetencija iz Registra HKO-a prema sektorima, definiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Također, prijavitelji se pozivaju da predlažu skupove kompetencija (vještine) koje nisu na navedenom popisu, a tražene su na tržištu rada s naglaskom na zelene i digitalne vještine.

Rok za predaju dokumentacije: Javni poziv za iskaz interesa bit će dostupan kontinuirano te će se vještine/skupovi kompetencija za koje je potrebno izraditi obrazovne programe ažurirati redovito.