Naziv natječaja: Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova

Objavljen:  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prihvatljivi korisnici:

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– tijela državne uprave,

– javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S-a i

– trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici izvan javnog sektora

Prihvatljivi iznos financiranja: maksimalno 110.000,00 eura u 100 % financiranju

Prihvatljivi troškovi:

  1. izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih sustava,
  2. nabava i ugradnja rashladnog sustava koja uključuje i demontažu i zbrinjavanje postojećeg sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova i
  3. stručni nadzor.

Sažetak natječaja

Svrha javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.

Rok za predaju dokumentacije: završava danom iskorištenosti sredstava a najkasnije 31.12.2023.

Kontakt odjel: EU odjel, 044/544-930

Link: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=204