Naziv natječaja: Natječaj za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

Objavljen:  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Prihvatljivi korisnici:

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u trenutku objave Natječaja.

Javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode osnovana prije objave Natječaja (Jedinice lokalne i područne/regionalne  samouprave nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju).

Udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih i kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom prije objave Natječaja.

Prihvatljivi iznos financiranja:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 100.000 EUR

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja:

100 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost

Prihvatljivi troškovi: 

  1. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvjeri i otoka (što se tiče Sisačko-moslavačke županije prihvatljivo područje realizacije projektnih aktivnosti su sljedeće jedinice lokalne samouprave: gradovi Glina i Petrinja te općine Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Majur, Sunja i Topusko).

Najviši iznos potpore iznosi 6,39 EUR/m (navedeni iznos se uvećava za iznos PDVa za korisnike kojima je PDV prihvatljiv trošak.

  1. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvjeri i otoka (što se tiče Sisačko-moslavačke županije prihvatljivo područje realizacije projektnih aktivnosti su sljedeće jedinice lokalne samouprave: gradovi Glina i Petrinja te općine Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Majur, Sunja i Topusko).
  2. Izgradnja novih i obnova postojećih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvjeri i otoka (što se tiče Sisačko-moslavačke županije prihvatljivo područje realizacije projektnih aktivnosti su sljedeće jedinice lokalne samouprave: gradovi Glina i Petrinja te općine Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Majur, Sunja i Topusko).

Najviši iznos potpore prema vrsti građevinskog materijala od kojih će nastamba biti izgrađena:

  • Zidana nastamba – 170,89 EUR/m2
  • Drveno-betonska nastamba – 116,48 EUR/m2
  • Čelično-betonska nastamba – 181,63 EUR/m2
  1. Kupnja poljoprivrednog zemljišta

U sklopu ovoga Natječaja prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta za realizaciju projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) za ulaganje u izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri (odnosno do 10 % od vrijednosti ulaganja na koje se kupnja zemljišta odnosi).

Sažetak natječaja:

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima.

Rok za predaju dokumentacije:

od 05.05. 2023. (od 12.00 h) – do 07.08.2023. (do 12:00 h)

Kontakt:

044/600 116; 095/308 9201; ruralni@simora.hr

Link:

https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-tip-operacije-4-4-1-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ocuvanjem-okolisa-2/