Naziv natječaja: Nacrt Natječaja za provedbu Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima« – provedba tipa operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima«

Objavljen: 13.08.2021.
Link: https://ruralnirazvoj.hr/na-e-savjetovanju-dostupni-nacrti-natjecaja-za-potpore-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-i-za-potporu-mladim-poljoprivrednicima/

Prihvatljivi korisnici: Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju i pod uvjetima kako su propisani Prilogom 1 ovoga Natječaja.

Prihvatljivi iznos: (min – max): Fiksni iznos 50.000,00 EUR/20.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj
044/660-116 095/308 9201
ruralni@simora.hr