Obavještavamo klijente i poslovne partnere Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SIMORA d.o.o. i Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije da smo preselili na novu sisačku adresu: Zagrebačka ulica 44, Sisak 44 000, I. kat.

Ispostave u Popovači i Novskoj ostaju na istim lokacijama i obavijest se ne odnosi na njih.