Naziv natječaja: Nacrt Natječaja za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« – provedba tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«

Objavljen: 13.08.2021.
Link: https://ruralnirazvoj.hr/na-e-savjetovanju-dostupni-nacrti-natjecaja-za-potpore-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-i-za-potporu-mladim-poljoprivrednicima/

Prihvatljivi korisnici: Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika: samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru, trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku, zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR.

Prihvatljivi iznos: (min – max): 15.000,00 EUR

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj
044/660-116 095/308 9201
ruralni@simora.hr