Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu.

Cilj Poziva je pružanje podrške kvalitetnim i inovativnim programima čije aktivnosti potiču i razvijaju sudjelovanje publike u kulturi i umjetnosti.

Podupiru se programi koji omogućuju dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture potencijalnoj publici, senzibilizirajući je za područje umjetnosti i kulture te osposobljavaju za pozitivan pristup svim vrstama umjetnosti i kulture koristeći različite metode, prakse i iskustva iz područja kreativnoga obrazovanja, medijacije i komunikacije. Posebno se podupiru programi i aktivnosti koje omogućuju aktivno sudjelovanje publike te koji na kreativan način koriste digitalne alate.

Podržat će se aktivnosti koje će pomoći većoj vidljivosti i široj recepciji kulturnih i umjetničkih programa kod ciljane publike i šire javnosti, jačati kapacitete organizacija u području razvoja publike, razvijati inovativne pristupe publici i ugrađivati razvoj publike u središte svojeg djelovanja.

Posebno će se vrednovati programi nastali u suradnji više organizacija u kulturi i umjetnosti, programi koji na inovativan način povezuju publiku i različita područja umjetničkog djelovanja, programi koji u razvoju publike koriste digitalne mogućnosti i alate te programi koji se provode u geografski različitim područjima. Također, posebno će biti vrednovani programi onih organizacija koje su provele ili provode aktivnosti jačanja kapaciteta za razvoj i provođenje aktivnosti usmjerenih na razvoj publike (stručno provedena istraživanja i plan razvoja publike, segmentacija publike i sl.).

Programi razvoja publike mogu se prijaviti u sljedećim programskim djelatnostima:

  1. Jačanje kapaciteta organizacija za razvoj i provođenje aktivnosti usmjerenih na razvoj publike
  2. Razvoj programa

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 3.000,00 eura. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 10.000,00 eura.

Prijave se podnose u elektroničkom obliku na online obrascu br. 24 (e-prijavnici) – Prijavnica za programe razvoja publike za 2024. godinu, koji je dostupan na mrežnim stranicama ( https://eprijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica ).

Prijave se podnose do 29. prosinca 2023. do 17 sati.

Poveznica: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-programa-koji-poticu-razvoj-publike-u-kulturi-u-republici-hrvatskoj-za-2024-godinu/24790

 

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115