Kreditiranjem, ulaganjem u fondove rizičnog kapitala, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

HBOR nudi više kreditnih linija, od kojih su istaknute „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“, „Investicije privatnog sektora“ i „Obrtna sredstva“.

Poduzetništvo mladih, žena i početnika

HBOR investicijski krediti uz rok otplate do 14 godina za:

MLADE PODUZETNIKE

  • poslovni subjekti u kojima najmanje jedna ili više osoba u dobnoj skupini do navršenih 40 godina života u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit zajedno posjeduju više od 50 % vlasništva.

ŽENE U PODUZETNIŠTVU

  • poslovni subjekti u kojima najmanje jedna ili više žena zajedno posjeduju više od 50 % vlasništva i kojima ujedno upravlja žena. Kod poduzeća koje nije mikro ili malo, žena ili žene zajedno mogu imati i manje od 50 % vlasništva uz uvjet da je najmanje jedna žena na nekoj od ključnih upravljačkih pozicija vezanoj uz financije i/ili operativne poslove i/ili strategiju.

PODUZETNIKE POČETNIKE

  • poduzetnici koji po prvi put osnivaju poslovni subjekt ili poslovni subjekti mikro, malog i srednjeg poduzetništva koji posluju kraće od 3 godine u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit. Poduzetnici početnici nisu ranije bili niti su trenutno vlasnici ili suvlasnici drugog poslovnog subjekta s udjelom većim od 30 %.

– namjena kredita – ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu), do 30 % kredita može biti korišteno za obrtna sredstva

– kamatna stopa uz subvenciju Sisačko – moslavačke županije iznosi 1% + mogućnosti dodatnog umanjenja kamatnih stopa

– visina kredita – od 50 do 300 tisuća EUR

Investicije privatnog sektora

– namjena kredita:

– ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.

-ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije*.

– obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita

– kamatna stopa uz subvenciju Sisačko – moslavačke županije iznosi 1% + mogućnosti dodatnog umanjenja kamatnih stopa

– rok otplate – ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 17 godina, uključujući poček do 4 godine

najniži iznos kredita je 30.000 EUR

Obrtna sredstva

– namjena kredita:

– financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),

– podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci.

– kamatna stopa uz subvenciju Sisačko – moslavačke županije iznosi 1% + mogućnosti dodatnog umanjenja kamatnih stopa

– najniži iznos kredita 50.000 EUR

– rok otplate za dugoročne kredite:

– do 6 godina, uključujući poček do 2 godine, ovisno o namjeni i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita (za kredite s rokom otplate 5 godina i kraćim od 5 godina moguće je odobriti poček do najviše 1 godine)

Više o HBOR kreditima možete pogledati na web stranici https://www.hbor.hr/.

Ako trebate pomoć kod prijave na neku od navedenih kreditnih linija HBOR-a, javite nam se

Odjel za poduzetništvo

SI-MO-RA d.o.o.

poduzetnistvo@simora.hr

Rimska 28, Sisak

044/544-205