Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility – SMF) Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.

 • želi se pokrenuti razvoj strateških projekta koji su u skladu s prioritetima Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR), a projektni prijedlozi podneseni u okviru ovog poziva moraju biti usklađeni najmanje s jednim od 12 prioritetnih područja (PA) te se jasno odnositi na akcijski plan i ciljeve EUSDR-a
 • obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldovu i Ukrajinu)
 • projektni prijedlozi moraju uključivati najmanje 2, a najviše 5 financijskih partnera iz minimalno 2 zemlje programskog područja
 • prihvatljivi projektni partneri:
  • nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela
  • privatne institucije (profitne i neprofitne)
  • međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu
 • vrijednost poziva je 3,6 mil €, a stopa sufinanciranja je 80 %
 • projektni prijedlozi podnose se putem Jems sustava

Rok: 29.3.2024.

Link: https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call