Ured za udruge Vlade RH, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, objavio je obavijest o obustavi Poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“ do 28. lipnja 2021. do 10:00 sati.

 

Poziv se obustavlja zbog činjenice da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120 % ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što, sukladno ESF Smjernicama te Uputama za prijavitelje, predstavlja razlog za obustavu Poziva.

 

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

 

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-popularizaciju-stem-a/