Naziv natječaja: Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u temeljne usluge za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme, kulturne aktivnosti i povezanu infrastrukturu“ koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Objavljen: 25.3.2021.

Prihvatljivi korisnici:
-jedinica lokalne samouprave, trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola;
udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije); vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Prihvatljivi iznos:
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 42.300 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi troškovi:
a) prihvatljivi materijalni troškovi: građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) građevina, kupnja opreme za građevine

  1. b) prihvatljivi nematerijalni troškovi: prihvatljivi nematerijalni troškovi su kupnja ili razvoj računalnih programa
  2. c) prihvatljivi opći troškovi: prihvatljivi su opći troškovi izravno vezani uz provedbu projekta, kao što su usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš i sl.

Sažetak natječaja:
Svrha ovog Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu. Prihvatljivi korisnici moraju imati sjedište na području LAG-a „Petrova Gora“. Općine koje se nalaze na području LAG-a: Barilović, Gvozd, Krnjak, Topusko i Vojnić.

Rok za predaju dokumentacije:
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 12.04.2021 – 12.05.2020. godine

Kontakt odjel:
Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201
ruralni@simora.hr

Link: https://www.lag-petrova-gora.hr/objava_natjecaja_3.1.1.html