Ministarstvo turizma i sport objavilo je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini.

Opći cilj Natječaja je omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Posebni ciljevi Natječaja:

 • promicanje bavljenja sportom od najranije dobi razvijati svijest kod djece o zdravim navikama i zdravom stilu života;
 • povećanje broja korisnika uključenih u programe bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja;
 • u svrhu poboljšanja zdravlja sportskim programima unaprijediti kvalitetu života svih uključenih dionika;
 • povećanje broja uključenih korisnika u natjecateljske programe i programe međunarodne sportske suradnje.

Natječaj je podijeljen u tri programska područja:

 1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;
 2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske
 3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to za samo jedno programsko područje.

Iznosi za PP1 i PP2 su od 2.000 € do 18.000 €, a za PP3 od 10.000 € do 50.000 € te zatraženi iznos sufinanciranja od MINT-a ne može prelaziti više od 80 % vrijednosti cijelog projekta.

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) te udruga koja ispunjava uvjete dostupne u Uputama za prijavitelje (str. 6.): https://mint.gov.hr/UserDocsImages/2024_jnatj_sport/002_loksport_upute.pdf

Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnere u provedbi programa. Prihvatljivi partneri mogu biti:

 • udruge iz sustava sporta upisane u Evidenciju pravnih osoba u sportu;
 • ustanove iz sustava sporta upisane u Evidenciju pravnih osoba u sportu;
 • odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole) upisane u Sudski registar.

Prednost pri odobravanju financijskih potpora imat će prijavitelji za:

 • sportske programe koji su namijenjeni djeci i mladima;
 • sportske programe koji su besplatni za korisnike;
 • sportske programe koji će se provoditi u slabije razvijenim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba prema indeksu razvijenosti,sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj: 3/24).

Rok: 3.3.2024.

Poveznica: https://mints.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115