Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini.

Cilj Natječaja za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprjeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Opći cilj Natječaja: financijskom potporom izvaninstitucionalnim programima iz područja sporta omogućiti što većem broju korisnika naučiti plivati.

Posebni ciljevi Natječaja:

  • povećanje broja korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača i naučili plivati;
  • potaknuti korisnike na organizirano bavljenje plivanjem.

Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu u ukupnome iznosu od 484.742,00 eura. Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80 % vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00 eura. Financijskim potporama pomoći će se provedba do 40 programa. Ovisno o iznosu osiguranih sredstava od prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu namijenjenih sufinanciranju sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini, navedeni iznos može se korigirati.

Prijavitelj se može prijaviti na Natječaj samo s jednim programom. Program obuke neplivača provodi se u skladu s programom koji je izrađen u suradnji s Hrvatskim plivačkim savezom u fondu od najmanje 20 sati te je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) te koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.

Rok: 3.3.2024.

Poveznica: https://mints.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115