Lokalna akcijska grupa Petrova Gora je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.1. „Povećanje konkurentnosti i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 1.900.390,72 HRK, a udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi 50%, dodatnih 20% za mlade poljoprivrednike prihvatljivih troškova.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 18.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi korisnici su Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke organizacije sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Petrova Gora koji obuhvaća područje općina: Barilović, Krnjak, Vojnić, Gvozd i Topusko.

Više o natječaju možete pronaći OVDJE