Raspisivanjem natječaja za udruge – društva prijateljstva omogućava se prijava projekata kojima se potiče i proučava razumijevanje, razvijanje i jačanje prijateljskih odnosa i međusobnih veza Hrvatske i drugih država na području kulture, umjetnosti i znanosti.

Provedbene aktivnosti uključuju događanja kao što su predavanja o međunarodnom priznanju, uspostavljanju diplomatskih odnosa među državama, radionice, glazbeni nastupi, izložbe, književni susreti, filmske projekcije, dani/tjedni/mjeseci kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika, izvođača iz drugih država, s ciljem razmjene mišljenja i iskustava.

Opći cilj: promišljanje i promicanje daljnjeg razvoja prijateljskih odnosa Hrvatske i drugih država radi ostvarivanja zajedničkih interesa te jačanja kulturnih, povijesnih i znanstvenih veza.

Ukupna vrijednost natječaja je 1.600.000,00 kuna u okviru raspoloživih financijskih sredstava od dijela prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, a najveći 50.000,00 kuna.

Prijavitelj mora biti udruga – društvo prijateljstva koja udovoljava uvjetima u Pozivu (http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/natjecaji/). Prijavitelj može podnijeti jednu prijavu projekta. Provođenje projekta u partnerstvu nije obvezno.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

  • organiziranje/provođenje predavanja, izložbi, koncerata, filmskih projekcija, dana/tjedna/mjeseca kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika iz drugih država, kojima se potiče komunikacija udruga – društva prijateljstva s općom, ciljanom i stručnom javnosti
  • razmjena iskustava i jačanje prijateljskih odnosa među državama na području kulture, umjetnosti, znanosti
  • prezentacija vrijednosti kulturne baštine, identiteta i tradicije, suvremene umjetnosti
  • razmjena informacija i iskustava s drugim udrugama – društvima prijateljstva u području njegovanja suradnje i prijateljstva među državama na događanjima namijenjenima široj javnosti
  • izdavačka djelatnost – uređivanje i izdavanje informativnih materijala – časopisi, letci, brošure koji nemaju komercijalnu vrijednost i odnose se isključivo na aktivnosti prijavljenog projekta i nemaju veliku nakladu. Napomena: Preporuka je da se informativni materijali u što većoj mjeri izrade za online format i na taj način smanje troškovi tiskanja
  • priprema i izdavanje knjiga isključivo u slučaju kada se iste odnose na povezanost Hrvatske i države s kojom je uspostavljena suradnja, u manjoj nakladi i koje nemaju komercijalnu vrijednost

Rok: 27.9.2021.

Poveznica: http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/natjecaji/

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe obrazovanje@simora.hr