Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u okviru provedbe ciljeva vanjske politike Republike Hrvatske Javnim pozivom za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u svijetu podupire bilateralnu i multilateralnu suradnju kroz kulturnu promidžbu, javnu diplomaciju i međunarodnu prepoznatljivost.

Projektne aktivnosti provodit će se na način da je Ministarstvo i mreža diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u svijetu organizator projekata ili suorganizator s partnerima u zemlji i državi primateljici, međunarodnoj organizaciji ili instituciji. Poziv je usmjeren na prijavu nekomercijalnih projekata koji će se najvećim dijelom provoditi izvan teritorija Republike Hrvatske.

Ovim Pozivom, pozivaju se svi prijavitelji, nositelji izvedbenog dijela, projekata na predlaganje projektnih aktivnosti kojima će se, kroz zajedničku suradnju, obilježiti obljetnice međunarodnog priznanja, uspostave diplomatskih odnosa, primitka RH u Ujedinjene narode, Dana državnosti i slično, te pokazati hrvatska kulturna baština, prirodne ljepote, glazba, povijest, znanost, jezik, književnost, tradicija, suvremena umjetnost, u cilju jačanja međunarodne prepoznatljivosti RH.

Za predmetni poziv planiraju se financijska sredstva u procijenjenom iznosu od 3.850.000,00 kn u okviru Državnog proračun Republike Hrvatske za 2021. i projekcije proračuna za 2022. i 2023. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu za provedbu projektnih aktivnosti je 1.000,00 kn, a najveći 100.000,00 kn.

Tko može podnijeti prijavu?

  1. Prijave mogu podnijeti udruge i umjetničke organizacije, upisane u Registar udruga, odnosno Registar umjetničkih organizacija i Registar neprofitnih organizacija, koje u svojim Statutima imaju jasno naznačeno područje djelovanja definirano ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost).
  2. Javne ustanove upisane u Sudski registar, koje obavljaju djelatnost u području definiranim ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost).
  3. Samostalni umjetnici i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području definiranim ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost).

Prijavitelji se mogu prijaviti i u partnerstvu i to po modelu jednog prijavitelja, nositelja projekta, vodeće – udruge, umjetničke organizacije, javne ustanove i partnera – udruge, umjetničke organizacije, javne ustanove. Provođenje projekta u partnerstvu nije obvezno.

Rok za podnošenje prijave je 27. rujna 2021.

Poveznica: http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/natjecaji/

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr