U ovogodišnjem programu poticanja sisačkih tvrtki „Sisački poduzetnik/ca 2020.“ uključene su OTP banka, Raiffeisen banka, ADDIKO BANK i Zagrebačka banka, dok su Privredna banka Zagreb i Erste&Steiermärkische Bank zatražili produljenje roka za prijavu, tako da će potpore poduzetnici naknadno moći ostvariti i preko njih.

Korisnici kredita su mikro, mali i srednji poduzetnici definirani člankom 2. i 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge, udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili građani (fizičke osobe u slobodnom zanimanju), koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– posluju na području Grada Siska neovisno o registriranom sjedištu,
– na dan podnošenja Zahtjeva za kredit „Sisački poduzetnik/ca 2020.“ nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Sisku,
– nad kojima nije otvoren stečajni postupak, predstečajni postupak ili postupak likvidacije,
– koji imaju minimalno troje (3) zaposlenih te da je od ukupnog broja zaposlenih minimalno 50 posto s prebivalištem u Sisku.

Nositelj i organizator provođenja ovog Programa je Grad Sisak, a više informacije možete pronaći OVDJE