Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Sukladno ovome natječaju, financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te su u skladu s područjima aktivnosti iz Natječaja.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od tri osnovna područja aktivnosti:

P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta

P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih

P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području

Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

Najmanji iznos koji se može zatražiti je 6.636,14 eura, a najveći 19.908,42 eura. Odobreni iznosi isplatit će se korisnicima u tri rate tijekom školske godine 2024./2025. prema mogućnostima izvršenja proračuna Ministarstva i predvidivoj dinamici provedbe projekta.

Rok: 31.7.2024.

Poveznica: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih – Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025. (gov.hr)