Otvoren je Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021. – 2027. za LIFE natječaj 2024. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2024. godini.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove godine projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje na LIFE 2024 natječaju sufinancira u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu traje do:

 • 2. rujna 2024.  za projekte iz potprograma “Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”.
 • 4. rujna 2024. za projekte iz potprogramâ “Priroda i bioraznolikost”, “Kružno gospodarstvo i kvaliteta života” te “Prijelaz na čistu energiju”

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika Programa LIFE (sa sjedištem i planiranim aktivnostima provedbe na području Hrvatske):

 • trgovačka društva i druge pravne osobe,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • udruge,
 • fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost kao trgovci pojedinci, obrtnici ili nositelji OPG-a.

Dokumenti za prijavu dostupni su ovdje:

 • Zahtjev podnositelja za sufinanciranje projekta (Obrazac 1),
 • Iznos sufinanciranja koji će se zatražiti od Fonda (Obrazac 2),
 • Cjelovita projektna prijava izvezena iz Funding & tenders portala,
 • druga dokumentacija na zahtjev Ministarstva/Fonda.

Više na poveznici u nastavkuhttps://lifeprogramhrvatska.hr/wp-content/uploads/2024/06/Javni-poziv-za-nacionalno-sufinanciranje-2024.pdf