Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije održat će petodnevnu edukaciju na temu “Provedba projekata ESI fondova” u prostoru Sisačko-moslavačke županije (Sisak). Cilj radionice je unaprijediti znanja i vještine djelatnika Sisačko-moslavačke županije o provedbi projekata ESI fondova.

Edukaciju će održati zaposlenica Regionalnog koordinatora SMŽ Ivana Butković. Sva javno-pravna tijela i javne ustanove s područja SMŽ zainteresirane  za radionicu mogu se javiti na e-mail: info@rk-smz.hr