Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam u 2023.

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u financiranju troškova izrade projekata.

Sredstva su namijenjena za projekte koji nude doprinos:

  1. povezivanju obrazovnog sustava i poslodavaca u turizmu
  2. poboljšanju pristupačnosti turistima s invaliditetom
  3. ublažavanju utjecaja turizma na klimu i okoliš i obratno (ublažavanje – smanjivanje emisija stakleničkih plinova mjerama npr. energetske učinkovitosti, elektro-mobilnosti i sl. te prilagodbu klimatskim promjenama – korištenje rješenja zelene infrastrukture, digitalnih rješenja za rano uzbunjivanje o toplinskim valovima i ekstremnim vremenskim događajima, smanjenje otpada, i sl.)

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti: srednje strukovne, umjetničke i mješovite škole s učenicima upisanim isključivo u strukovna ili umjetnička zanimanja.

Spomenuti prijavitelj projekt može prijavit samostalno ili u partnerstvu s jednom ili više drugih škola tj. srednjim strukovnim, umjetničkim i mješovitim školama s učenicima upisanim isključivo u strukovna ili umjetnička zanimanja, iz istog ili različitog obrazovnog sektora.

Osnivač škola prijavitelja i škola partnera mora biti Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska.

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva: 200.000 EUR.

Iznos zatraženih sredstava može biti najviše:

  • do 5.500,00 EUR ukoliko se prijavljuje 1 škola
  • do 11.000,00 EUR ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu 2 ili više škola

Prijavitelj po pojedinom projektu može tražiti do 100 % vrijednosti projekta.

Prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt.

Javni poziv otvoren je do 30. listopada 2023.

Poveznica: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115