Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu za programe koji se odnose na zaštitu i očuvanje pokretnih, nepokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i kopnene i podvodne arheološke baštine.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost će biti posvećena ugroženosti kulturne baštine, hitnosti postupanja i kontinuitetu programa, važnosti očuvanja kulturnih dobara i baštine na lokalnoj i nacionalnoj razini, primjeni primjerenih inovativnih tehnologija i mjera energetske učinkovitosti te financijskoj potpori iz drugih izvora.

Prioriteti i ciljevi svakog pojedinog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine određeni su uvjetima Poziva s uputama za predlagatelje koji su dostupni za preuzimanje na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2024-godinu/pregled-natjecajne-dokumentacije-24248/upute-za-prijavitelje-24249/24249

Prijave se mogu podnijeti do 3.11.2023. do 17 sati.

 

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115