Naziv natječaja:  URBACT – transfer networks second wave application procedure

Objavljen:  23.3.2021.

Prihvatljivi korisnici: gradovi i lokalne razvojne agencije

Prihvatljivi iznos: 550.000 eura po mreži (stopa sufinanciranja do 85%)

Prihvatljivi troškovi: Troškovi osoblja, neizravni administrativni troškovi, troškovi studijskih putovanja, vanjski stručnjaci, oprema

Sažetak natječaja: Glavni cilj Transfer Networksa je poboljšati sposobnost gradova za održivo upravljanje urbanom politikom, odnosno poboljšanje provedbe održivih integriranih urbanih strategija i akcijskih planova u europskim gradovima.

Kroz ovaj natječaj stvaraju se mreže europskih gradova, nevezano za njihovu veličinu, unutar kojih partnerski gradovi preuzimaju dobre prakse u upravljanju od vodećeg grada-partnera. Preuzete dobre prakse se implementiraju u strateške okvire gradova u mreži te se prilagođavaju njihovom lokalnom kontekstu. Minimum je 5 gradova-partnera ili lokalnih razvojnih agencija iz različitih EU država

Rok za predaju dokumentacije: 29.4.2021., u 15:00 h

Kontakt odjel: EU fondovi

Link: https://urbact.eu/call-pilot-projects-transfer-networks-second-wave