Naziv natječaja:

„Za svako dijete – osmijeh“

Objavljen:

HP – Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb

Prihvatljivi korisnici:

Učenici osnovnih škola sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji u skladu s propisima na snazi imaju status redovnog učenika.

 

Cij natječaja:

Cilj je natječaja odabir likovnog rada pojedinačnog učenika koji će poslužiti kao motiv za poštansku marku Republike Hrvatske „Za svako dijete – osmijeh“. Natječajem se ujedno nastoje promovirati poštanske marke i djeci školskog uzrasta približiti smisao, značenje i funkcija poštanske marke.

Sažetak natječaja:

Hrvatska pošta u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje već 14. godinu organizira likovni natječaj za učenike osnovnih škola u kojem učenici imaju priliku nacrtati motiv poštanske marke Republike Hrvatske na zadanu temu. Tema ovogodišnjeg natječaja za poštansku marku u povodu UNICEF-ova 75. rođendana je „Za svako dijete – osmijeh“. Ovim projektom želi se potaknuti učenike te profesore likovne kulture i razredne nastave na izradu motiva poštanske marke.

Učenik čiji rad pobijedi bit će potpisan na poštanskoj marki, a njegovo ime i djelo tako će obići cijeli svijet jer će i ova poštanska marka vrijediti za plaćanje poštanskih usluga. U natječaju mogu sudjelovati svi učenici osnovnih škola sa stalnim boravištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a pobjednik natječaja osvojit će prijenosno računalo i pisač.

Rok za predaju likovnih radova:

Rok za predaju likovnih radova je 20. svibnja 2021. godine

Radovi se šalju na adresu:

HP – Hrvatska pošta d.d.

Natječaj za poštansku marku RH „Za svako dijete – osmijeh“

Link:

https://www.posta.hr/kreiraj-marku-bajnu-i-osvoji-nagradu-sjajnu-0-8835/8835

 

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe

Tel: 044/660-115