Ministarstvo hrvatskih branitelja otvorilo je Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini.

Kratka priča o Domovinskom ratu treba biti književno ostvarenje na standardnom hrvatskom jeziku ili narječju s područja Republike Hrvatske, koje tematizira posredni, prepričani doživljaj Domovinskog rata (uz navođenje izvora), događaj stvarne ili fikcijske naravi. Kratka priča može obrađivati samo jedan segment Domovinskog rata, ali i Domovinski rat u cijelosti.

Kratka priča o Domovinskom ratu treba biti u obliku narativne proze s jednostavnom radnjom koja uključuje samo jedan zaplet, jedan splet okolnosti, ima ograničen broj likova i pokriva određen vremenski period. Tekst kratke priče ne smije biti kraći od jedne kartice teksta (1800 znakova s razmacima) ni duži od 5 kartica teksta (9000 znakova s razmacima).

Svrha i cilj ovoga Javnog poziva je očuvanje sjećanja i promicanje vrijednosti Domovinskog rata na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020.–2024. i Provedbenog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024., kroz afirmaciju pisane riječi te poticaj na promišljanje o značaju Domovinskog rata kod učenika srednjih škola.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za kratku priču o Domovinskom ratu imaju učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj te učenici srednjih škola Bosni i Hercegovini koji se školuju po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku, neovisno o njihovom prethodnom književnom iskustvu (u daljnjem tekstu: natjecatelji). Svaki natjecatelj ima pravo sudjelovanja samo s jednom kratkom pričom o Domovinskom ratu. Prijavljene kratke priče o Domovinskom ratu ne smiju biti prethodno objavljene u tiskanom ili e-obliku.

Nagradni fond za kratku priču o Domovinskom ratu za učenika iz Republike Hrvatske iznosi 1.500,00 EUR, a sedam najboljih kratkih priča o Domovinskom ratu bit će nagrađene novčanim iznosima:

– Prva nagrada iznosom od 450,00 EUR

– Druga nagrada iznosom od 300,00 EUR

– Pet ravnopravnih trećih nagrada iznosom po 150,00 EUR

Nagradni fond za kratku priču o Domovinskom ratu za učenika iz Bosne i Hercegovine koji se školuju po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku, iznosi do 900,00 EUR, a tri najbolje kratke priče o Domovinskom ratu bit će nagrađene novčanim iznosima:

– Prva nagrada iznosom od 450,00 EUR

– Druga nagrada iznosom od 300,00 EUR

– Treća nagrada iznosom od 150,00 EUR

Kratka priča o Domovinskom ratu potpisana zaporkom (lozinkom/šifrom) te pripadajući obrazac prijave popunjen traženim podacima, vlastoručno potpisan, odnosno supotpisan od strane roditelja ili skrbnika za maloljetne prijavitelje, dostavlja se u .doc zapisu (word datoteka) i .pdf zapisu (pdf datoteka) na e-adresu: prica@branitelji.hr

Rok: 8.3.2024.

Poveznica: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Aktualni javni pozivi (gov.hr)

 

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115