Naziv natječaja: Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini

Objavljen: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Prihvatljivi korisnici: Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju autori pojedinačno (fizičke osobe) i udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj barem godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu. Jedan podnositelj može prijaviti najviše jedan projekt za pripremu i prvi tisak, jedan projekt za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu te jedan projekt za dotisak ili otkup.

Prihvatljivi iznos financiranja:

Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti do najviše 4.000,00 EUR / 30.138,00 kuna za pripremu i tisak književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu, odnosno najviše 2.700,00 EUR / 20.343,15 kuna za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu te najviše 2.700,00 EUR / 20.343,15 kuna za dotisak ili otkup već tiskanih i objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu.

Sažetak natječaja:

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za prvi tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je i prikupljanje projektnih prijedloga za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu već objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je i prikupljanje projektnih prijedloga za dotisak ili otkup već tiskanih i objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini.

Rok za predaju dokumentacije: 11.5.2023.

Kontakt odjel: Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr, 044 660 115

Link: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919