Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini.

Spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirani sredstvima Državnog proračuna u 2024. godini jesu:

 • arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti,
 • spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom te spomen-područje sve primjerene estetske vrijednosti,
 • stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor.

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Uvjeti za udruge:
 • upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje (udruga/ogranak/podružnica ili dr. koje nemaju pravnu osobnost ne mogu biti prijavitelji na ovaj Javni poziv),
 • provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,
 • svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije,
 • opravdala je namjenski utrošak prethodno odobrenih sredstava s naslova Ministarstva hrvatskih branitelja (osim aktivnosti koje su u tijeku).

Ukoliko je nositelj izgradnje drugi pravni subjekt, udruge iz Domovinskog rata koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, moraju dokazati partnerstvo s nositeljem izgradnje spomen-obilježja (obostrano potpisan sporazum o suradnji s nositeljem izgradnje ili drugi odgovarajući dokument).

 1. Uvjeti za jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave:
 • imaju pravnu osobnost na području Republike Hrvatske,
 • u proračunu za tekuću godinu imaju planiran dio sredstava za izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja,
 • opravdale su namjenski utrošak prethodno odobrenih sredstava s naslova Ministarstva hrvatskih branitelja (osim aktivnosti koje su u tijeku).

Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz Domovinskog rata koja na njezinom području djeluje minimalno godinu dana (obostrano potpisan sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument).

Prilikom ocjenjivanja pristiglih zahtjeva koji zadovoljavaju uvjete iz Javnog poziva Povjerenstvo za vrednovanje ocjenjuje:

 • oblikovno-estetsku kvalitetu rješenja,
 • primjerenost i jasnoću prikaza rješenja,
 • prostorni koncept rješenja u odnosu na prostor u koji se planira postaviti
 • te ekonomičnost rješenja.

Javni poziv otvoren je do 29. ožujka 2024. godine.

Poveznica: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Aktualni javni pozivi (gov.hr)

 

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili na tel. 044 660 115