Ramsarska konvencija potpisana je 2.2.1971. godine i tada je proglašen Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa. Konvencija o močvarama međuvladin je ugovor koji pruža okvir za nacionalno djelovanje i međunarodnu suradnju za očuvanje i mudro korištenje močvara i njihovih resursa. Do danas ju je potpisala 171 zemlja, a 2414 močvara je proglašeno područjima od međunarodne važnosti. U Hrvatskoj je na snagu ovaj sporazum stupio 25.6.1991. godine, s pet močvarnih područja od međunarodnog značaja: park prirode Kopački rit, ribnjaci Crna mlaka, Vransko jezero i delta Neretve te naš park prirode Lonjsko polje koji ukupno čine površinu od 93 590 hektara.

Močvare su vrlo važne za ljudski opstanak, one su kolijevke biološke raznolikosti i osiguravaju vodu i produktivnost o kojima ovisi opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta. Jednako su važne i za ljude zbog opskrbe slatkom vodom, hranom, građevinskim materijalom te zbog očuvanja bioraznolikosti, kontrole poplava, obnavljanja podzemnih voda i ublažavanja klimatskih promjena. Nažalost, broj i kvaliteta močvarnih područja u stalnome su padu što dovodi do ugroženosti usluga ekosustava koje močvare pružaju ljudima.