Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv kojim će se građanima sufinancirati kupnja energetski učinkovitih vozila.

Prijave se podnose od 22. travnja od 9:00 sati isključivo preko ovlaštenih prodajnih mjesta.

Popis ovlaštenih prodajnih mjesta može se pronaći na stranici vozimoeko.fzoeu.hr, uz svako vozilo koje je uključeno u program sufinanciranja.

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-3/24) je neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila fizičkim osobama.

Očekivani učinci provedbe poziva su ušteda energije i smanjenje emisija ugljičnog dioksida, a očekuje se da će se registrirati 2.000 novih energetski učinkovitih vozila.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva mogu biti punoljetne fizičke osobe – građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koje podnesu prijavu na način opisan Pozivom i ispunjavaju sve uvjete Poziva.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu je 15.000.000,00 eura.

Prihvatljivi i opravdani trošak po Pozivu je isključivo trošak kupnje vozila, koji može nastati kupnjom radi stjecanja vlasništva ili financijskim leasingom, najranije na dan objave ovog Poziva.

Na Poziv je moguće podnijeti ukupno jednu prijavu. Više informacija na poveznici https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=228