Prijavili smo projekt Responsible Initiatives for Vibrant and Eco-friendly River tourism in Danube region na program Interreg Danube. Projektom se želi pojačati razvoj riječnog turizma, kroz izradu i usvajanje strategija za razvoj riječnog turizma, kreiranje novih turističkih proizvoda te nabavku rekreativnih i kulturnih sadržaja uz rijeku Kupu.

U konzorciju od 8 partnera, inicijativu je pokrenula Razvojna agencija SIMORA koja je i nositelj projekta. Vrijednost projekta je 1.780.008,85 EUR.