Prijavili smo projekt „LIFEQUBE (Increase Interregional Innovation Investment in Quality of Life by Capacity Building – Aligned with the S3 Strategies of Health and ICT)“ na program Europske komisije pod nazivom I3 (Interregional Innovation Investments Instrument) Strand 2b.

Konzorcij projekta sastavljen je od 7 partnera iz 7 europskih država.

Projekt LIFEQUBE je strateška inicijativa usmjerena na poticanje međuregionalnog ulaganja u inovacije i u kvalitetu života putem ciljane izgradnje kapaciteta, s posebnim fokusom na usklađivanje sa strategijama pametne specijalizacije (S3) u zdravstvu te informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT). Ova inicijativa ključna je za regionalne inovacijske strategije jer se bavi izazovima koje donosi starenje stanovništva EU-a, naglašavajući potrebu za napretkom u zdravstvu i ICT-u

Vrijednost projekta iznosi cca 1,4 milijuna €.