Naziv natječaja: JAVNI POZIV (PRIJEVOZNICI) – za provedbu mjere pomoći pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19

Objavljen:  14.07.2021.

Link: https://mmpi.gov.hr/promet-11623/javni-poziv-prijevoznici-za-provedbu-mjere-pomoci-pogodjenim-djelatnostima-iz-prometnog-sektora-za-pokretanje-i-normalizaciju-tekuceg-poslovanja-uslijed-aktualne-pandemije-covid-19/22795

Prihvatljivi korisnici: Poduzetnici u sektoru mora, prometa i infrastrukture koji su  povezani s djelatnosti NKD 49.39 – Ostali kopneni prijevoz  putnika, d.n. i obavljaju povremeni prijevoz putnika, a koji su  bili, i još uvijek jesu, izloženi aktualnoj pandemiji te su pretrpjeli značajan pad prihoda. Tako će se poduzetnicima iz ovog sektora koji su tijekom 2020., odnosno 2021. godine, pretrpjeli pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu u iznosu od najmanje 75% nadoknaditi dio ili svi troškovi poslovanja.

Prihvatljivi iznos:

Iznos potpore iznosi:

  1. a) za osobni automobil M1 kategorije (kapaciteta 7+1; 8+1 putničko mjesto računajući i mjesto vozača): iznos potpore poduzetniku ne može biti veći od utvrđenih prihvatljivih troškova poslovanja poduzetnika, ali ukupno ne  veći od 3.000,00 kuna po prijevoznoj jedinici;
  2. b) za autobuse M2 i M3 kategorije: iznos potpore poduzetniku ne može biti veći od utvrđenih i prihvatljivih troškova poslovanja poduzetnika, ali ukupno ne veći od 7.000,00 kuna po prijevoznoj jedinici.

Prihvatljivi troškovi:

  1. a) troškovi za osobni automobil M1 kategorije (kapaciteta 7+1; 8+1 putničko mjesto računajući i mjesto vozača)
  2. b) troškovi za autobuse M2 i M3 kategorije

Sažetak natječaja:

Ovim Programom Vlada Republike Hrvatske nastavlja s mjerama pomoći namijenjenim pogođenim sektorima, a među najpogođenijima je upravo sektor prometa, odnosno povremeni prijevoznici i brodari kojima je ovaj program potpore i usmjeren. Program predviđa potpore usmjerene pokretanju i normalizaciji tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije, kao mjeru jednokratne državne potpore malih vrijednosti prometnom sektoru. Ove potpore će pridonijeti opravku poslovanja prijevoznika i brodara koji u ovu turističku sezonu, ali i u sljedeću poslovnu godinu, mogu krenuti s povećanom likvidnošću i smanjenim obavezama što će zasigurno pridonijeti oporavku cijelog sektora.

Rok za predaju dokumentacije: Od objave Poziva do 01. studenog 2021. godine.

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr