Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama sukladno Tehničkim uvjetima.

Prihvatljivi korisnici:

Fizičke osobe

Prihvatljivi iznos:

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno:

  • do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi:

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva.

Rok za predaju dokumentacije:

Od 15.11.2022. u 9:00 sati

Kontakt odjel: 

euodjel@simora.hr

tel. 044 544930

Više informacija možete pronaći na https://www.fzoeu.hr/docs/195/Javni%20poziv%20za%20OIE%20u%20obiteljskim%20ku%C4%87ama.pdf