Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu.

Prihvatljivi korisnici:

Fizičke osobe

Prihvatljivi iznos:

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje u iznosu najviše do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše do:

  • 368.000,00 kuna (48.841,99 eura) za mjere energetske obnove,
  • 2.000,00 kuna (265,45 eura) za uslugu pomoći tijekom prijave na Poziv, što uključuje i izradu tehničkog proračuna, sveukupno u iznosu do najviše 370.000,00 kuna (49.107,44 eura)

Prihvatljivi troškovi:

  • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala,
  • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,
  • nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv

Sažetak:

A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite

elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera

M1.1 na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih

izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3.

A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz

provedbu minimalno jedne od mjera M1. na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće

Rok za predaju dokumentacije:

Od 27.10.2022. u 9:00 sati

Kontakt odjel: 

euodjel@simora.hr

tel. 044 544930

Više informacija na poveznici: https://www.fzoeu.hr/docs/196/Javni%20Poziv%20OK%20potres.pdf