U Hotelu Top-Terme Topusko održana je početna konferencija projekta “Uključi se” koju su pozdravnim govorom službeno otvorili ravnateljica Doma za starije osobe Glina Renata Tominović – Ceković, mag. educ. rehab., Alenka Ljubešić pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalu i hrvatske branitelje te Marin Kaurić iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Gline. Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije pomagao je u pripremi prijave ovog projekta vrijednog 1.960.907,20 kuna.

Ravnateljica Renata Tominović – Ceković navela je da je tijekom 2019. godine za Dom za starije osobe Glina izvršena prijava projektno prijedloga na poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstutacionalizacije – druga faza“. Za projekt Uključi se Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. potpisan je 04.01.2021. godine. Razdoblje provedbe projekta je 53 mjeseca, odnosno od 01.08.2019. godine do 31.12.2023. godine u koje se ubraja vrijeme obustave i odgode provedbe projekta zbog izvanrednih okolnosti te razornog potresa na području grada Gline te evakuacije korisnika iz ustanove. Partneri na projektu su Grad Glina, Centar za socijalnu skrb Glina te Sisačko moslavačka županija.

Aktivnosti projekta su uređenje i prilagodba dijela prostora zgrade Doma za starije osobe Glina za potrebe infrastrukture i pružanja izvaninstitucijskih usluga korisnicima; nabava (specijalizirane) opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga Doma za starije osobe Glina; nabava vozila; provedba stručnog nadzora; financijska revizija projekta; promicanje horizontalnih politika EU; priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta; upravljanje projektom; promidžba i vidljivost. Cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane infrastrukture.

Projektom će se osigurati nediskriminacija i društvena isključenost starijih osoba te očuvanje njihova dostojanstva zdravlja i neovisnosti odnosno osiguranje njihovih prava na život u obitelji i zajednici. Projektni program omogućit će starijim osobama što dulji ostanak u njihovim domovima, a da pri tome ne ostanu izolirani te da im se osigura kontinuitet socijalnih usluga poput osiguravanja toplih obroka, pranja i glačanja rublja, mogućnosti razvijanja kreativnih i radnih aktivnosti, održavanje fizičko tjelesne kondicije, što bi bilo organizirano u prostorijama doma.

Projektne aktivnosti neće imati utjecaj samo na kvalitetu života ciljnih skupina projekta već na čitavu zajednicu šireg područja grada Gline i Sisačko moslavačke županije.