Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu.

Ured za udruge će temeljem ovog Javnog poziva sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo (u daljnjem tekstu: Ugovorno tijelo) odobrilo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa iz točke II.:

 • čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nositelj projekta), a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj,
 • u kojima organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: partner),
 • čiji nositelji projekta i partneri su ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava.

Ured za udruge sufinancirat će projekte ugovorene s Ugovornim tijelom nadležnim za program Europske unije odnosno inozemni fond u sklopu natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske ukoliko je iznos i/ili postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ili naveden u Partnerskom sporazumu, koji ne mora biti dio službene natječajne dokumentacije u okviru kojeg je projekt ugovoren, za:

 • Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.
 • Europska teritorijalna suradnja (Prekogranični programi, Transnacionalni programi i Međuregionalni programi)
 • natječaj raspisan od strane Veleposlanstva Republike Francuske u RH
 • Višekorisnička IPA
 • Programi Unije (Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Kreativna Europa, Program LIFE, Obzor Europa, Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI, Program, „EU za zdravlje“, Erasmus +)
 • Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.-2021.
 • natječaji raspisani od strane Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava OHCHR
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.

Nositelji projekta, odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti i za projekte za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti. Prihvatljivi su projekti čiji ugovori su potpisani ili je službena objava rezultata natječaja bila tijekom 2023. godine, a prihvatljivi su i svi ugovori, odnosno objava rezultata natječaja, koji su bili ranije, ukoliko se projektne aktivnosti provode najmanje šest mjeseci u 2023. godini. Prijavljeni projekt mora biti u provedbi u trenutku dostave prijave za sufinanciranje.

Naziv programa Postotak obveznog iznosa sufinanciranja koji se može odobriti
Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. do 70%
Europska teritorijalna suradnja do 70%
natječaj raspisan od Veleposlanstva Republike Francuske u RH do 70%
Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) do 70%
Kreativna Europa do 50%
Program LIFE do 50%
Obzor Europa do 40%
Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije –EaSI do 40%
Program „EU za zdravlje“ do 40%
Erasmus + do 40%
Višekorisnička IPA do 40%
Financijski mehanizam EGP i Kraljevine Norveške 2014.-2021. do 40%
natječaji raspisani od strane Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava OHCHR do 40%
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu prethodno specificirani u ovoj tablici do 40%
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta do 40%

 

Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2023. godini iznosi  1.246,200,00 eura, a iznos može biti i manji ili veći, ovisno o priljevu sredstava za ovu namjenu u Državni proračun, sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (NN 145/22).  Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2023.

Više informacija o Javnom pozivu i natječajnoj dokumentaciji dostupno je na: https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/sufinanciranje/sufinanciranje-2023/5672.