Središnji ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio je Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područje posebne državne skrbi.

Program ima za cilj doprinos ostvarenju planova smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Prihvatljivi korisnici:

Jedinice lokalne samouprave (općine/gradovi)

Prihvatljivi iznos:

Max. 500.000,00 kn (66.361,40 eura)

Prihvatljivi aktivnosti:

  • Troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata komunalne infrastrukture
  • Troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata socijalne infrastrukture
  • Srodni projekti koji doprinose povratku, naseljavanju i održivom razvitku na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od objave javnog poziva na web stranici Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Više informacija na poveznici: https://sduosz.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Poticaji%20i%20potpore/Javni%20poziv%20za%20nominiranje%20projekata%20i%20aktivnosti%20za%20dodjelu%20financijske%20potpore%20za%20odr%C5%BEivi%20povratak%20na%20potpomognuta%20podru%C4%8Dja%20i%20podru%C4%8Dja%20posebne%20dr%C5%BEavne%20skrbi.pdf

Kontakt odjel:

euodjel@simora.hr