Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih uz Domovinski rat u 2020. godini.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata)
  • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu

Prihvatljive aktivnosti:

  • obilježavanje obljetnica stradavanja u Domovinskom ratu
  • obilježavanje obljetnica osnutka ratnih postrojbi
  • obilježavanja obljetnica akcija i operacija u Domovinskom ratu
  • obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat i braniteljsku populaciju
  • sportske i druge aktivnosti memorijalnog značaja koje se organiziraju u znak sjećanja na stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu
  • druge prihvatljive aktivnosti obilježavanja događanja iz Domovinskog rata.

Svaka udruga na Poziv može podnijeti najviše tri prijedloga (aktivnosti) za financiranje/sufinanciranje.
Ukoliko udruga podnosi više od jednog prijedloga (aktivnosti), svaki prijedlog mora dostaviti zasebno, odnosno na zasebnim obrascima za prijavu.

Tekst Poziva i Obrazac za prijavu prijedloga te ostalu pripadajuću dokumentaciju možete pronaći na poveznici OVDJE