Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2024. godini.

Sukladno ovom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizacijama civilnog društva – znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za njihovu redovitu djelatnost u 2024. godini.

Znanstvenom i znanstvenostručnom udrugom, u smislu prvoga stavka, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih djelatnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novih znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a u priznate troškove ulaze aktivnosti i poslovi vezani uz sljedeće:

  • obavljanje osnovne djelatnosti;
  • izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti;
  • priprema i održavanje znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola koji se održavaju u Republici Hrvatskoj;
  • provedba programa popularizacije znanosti koji se održavaju u Republici Hrvatskoj;
  • članstvo u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima.

Rok: 6.6.2024. do 16:00 sati

Poveznica: Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2024. godini (gov.hr)

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115