Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2021. godini.

 

Predmet Javnog poziva:

Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizacijama civilnog društva – znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za njihovu redovitu djelatnost u 2021. godini.

Znanstvenom i znanstvenostručnom udrugom, u smislu prvoga stavka, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih djelatnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novih znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

 

Korisnici financijske potpore:

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

Iznos financijske potpore i vrsta troška:

Financijska potpora dodjeljuje se u najvećem iznosu od 25.000,00 kuna za pokriće troškova:

  • obavljanja osnovne djelatnosti,
  • nabave opreme te
  • izobrazbe i usavršavanja članova udruge.

 

Rok za podnošenje zahtjeva:

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 8. srpnja 2021. Elektroničke prijave zatvaraju se u četvrtak, 8. srpnja 2021. godine, u 16.00 sati.

Kao datum podnošenja prijave za elektronički poslane prijave uzimat će se datum elektroničkoga zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva, a za tiskane prijave uzimat će se datum poštanskoga pečata na poslanoj prijavi.

 

Postupak ocjenjivanja podnesenih zahtjeva:

U postupku ocjenjivanja zahtjeva za financijsku potporu uzet će se u obzir sljedeći elementi:

  • značenje udruge
  • veličina udruge
  • opseg ukupne djelatnosti udruge
  • udio znanstvene djelatnosti u ukupnoj djelatnosti udruge.

 

Izvor: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financijsku-potporu-radu-znanstvenih-i-znanstvenostrucnih-udruga-u-2021-godini/4371

 

 

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe

Tel: 044/660-115