Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2021.2022. šk. god.

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama za financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Udruge se mogu prijaviti zbog osiguravanja neposrednog rada pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u RH.

Trajanje predloženih projekata ograničeno je na razdoblje od 1. rujna 2021. do 1. srpnja 2022.

 

Svaka udruga čija je djelatnost za opće dobro ima pravo prijaviti se na ovaj Javni poziv i može prijaviti samo jedan projekt s dva ili više partnera, pri čemu je obvezno partnerstvo prijavitelja sa školom/školama i osnivačem škole/škola u kojima prijavitelj osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Udruga može imati prijavljeno partnerstvo s jednom ili više udruga (sunositelja projekta) koje zajedno prijavom jednog projekta osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Udruga mora imati planirane i druge izvore financiranja kojima, barem djelomično, osigurava održivost projekta.

Udruga koja prijavljuje projekt odgovorna je za njegovu provedbu i izvještavanje bez obzira na to s koliko partnera će ga provoditi.

 

Prioritet Javnoga poziva je osiguravanje neposrednoga rada pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su:

  • imali osiguranu potporu pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika projektima udruga u školskoj godini 2020./2021., a nije im osiguran pomoćnik u nastavi natječajem „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ za školsku godinu 2021./2022. i
  • školuju se u drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti su ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za zdravstvo,

na način da udruga provedbom projekta tijekom jedne nastavne godine osigurava isplate plaće/naknade s pripadajućim doprinosima za rad te materijalna prava pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika koji pruža neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama.

Razdoblje za provedbu projekta traje od 1. rujna 2021. do 1. srpnja 2022.

 

Za provedbu svih planiranih aktivnosti i troškova definiranih Javnim pozivom Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je 20.747.143,00 kn.

Udruga može od Ministarstva zatražiti financiranje rada od minimalno jednog pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika angažiranog u osnovnoj ili srednjoj školi do maksimalno deset pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnoj i/ili srednjoj školi.

 

Javni poziv traje od 31. svibnja 2021. do 2. srpnja 2021.

 

Izvor: https://mzo.gov.hr/javni-poziv-za-prijavu-projekata-udruga-koje-osiguravaju-ukljucivanje-pomocnika-u-nastavi-strucnoga-komunikacijskog-posrednika-u-neposredan-rad-s-ucenicima-s-teskocama-u-razvoju-za-2021-2022-sk-god/4370

 

 

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe

Tel: 044/660-115