Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023., s ciljem unapređenja učinkovitosti proizvodnih procesa, jačanja proizvodnih kapaciteta i postizanja boljih poslovnih rezultata zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika kao korisnika mjera Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti u 2021.

Prihvatljivi podnositelji – braniteljske zadruge:

Za potporu po ovom pozivu može kandidirati braniteljska zadruga koja je bila korisnica mjere Ministarstva namijenjene poticanju osnivanja zadruga odnosno potpore radu zadruga te potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja u sklopu programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju, kao i braniteljska zadruga koja nije koristila ovu mjeru potpore u razdoblju od 2018. – 2020.

Prihvatljivi podnositelji – mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici:

Za potporu po ovom pozivu mogu kandidirati mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici koji su bili korisnici Mjere samozapošljavanja iz programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju te koji nisu koristili ovu mjeru potpore u razdoblju od 2018. – 2020.

Iznos potpore:

Podnositelji zahtjeva koji su prethodno navedeni mogu po ovom Pozivu ostvariti novčanu potporu u iznosu do 100.000,00 kuna.

U Državnom proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 19 zahtjeva zaprimljenih po ovom Pozivu.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 17. svibnja do 15. lipnja 2021. godine. Svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2021. godine.

Sve informacije dostupne su na: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919