Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja u 2021.

Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe.

Ciljanu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prihvatljivi podnositelji:

Za potporu mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva i druge pravne osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih, čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2020., a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja).

U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 28. veljače 2020., uz uvjet da je osoba iz ciljne skupine bila nezaposlena prije sklapanja ugovora o radu s poslodavcem koji podnosi zahtjev.

Novčana potpora iznosi 50.000,00 kuna po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti 150.000,00 kuna.

U Državnom proračunu za 2021. godinu osigurana su sredstva za pozitivno rješavanje 10 do 30 zahtjeva po ovom javnom pozivu, čime se može poduprijeti zapošljavanje do 30 osoba iz ciljne skupine.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje od 17. svibnja do 15. lipnja 2021., a svi će zahtjevi biti riješeni do kraja 2021.

Sve informacije dostupne su na: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

 

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe

Tel: 044/660-115