Naziv natječaja: LIFE 2020 poziv za prijavu NGO-a za novčana sredstva radi ostvarenja ciljeva Europskog zelenog plana (NGO4GD)

Objavljen: prosinac 2020.

Prihvatljivi korisnici: neprofitne organizacije koje se bave okolišnim i klimatskim pitanjima te održivim razvojem

Iznosi i stopa sufinanciranja: maksimalni iznos potpore je 300.000 eura ili do 60% prihvatljivih troškova (ukupna alokacija za natječaj je 12 milijuna eura, planirano sufinanciranje do 40 projekata)

Prihvatljivi troškovi: troškovi osoblja, troškovi putovanja, kupnja opreme, vanjski stručnjaci i sl.

Sažetak natječaja: Ciljevi projekta su jačanje i mobilizacija društva da što aktivnije sudjeluju u provođenju Europskog zelenog plana.

Rok za predaju dokumentacije: 31. ožujka 2021. do 17:00 h

Link: https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/objavljen-life-2020-poziv-za-prijavu-ngo-a-za-novcana-sredstva-radi-ostvarenja-ciljeva-europskog-zelenog-plana-ngo4gd/

Kontakt odjel: Odjel za EU projekte