Ministarstvo kulture i medija raspisalo je Javni poziv za dodjelu nagrada najboljim knjižarama u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije:

  1. Najbolja samostalna knjižara
  2. Najbolji antikvarijat
  3. Najbolja knjižara u okviru knjižarskog lanca

Za svaku se kategoriju dodjeljuju prva (30.000,00 kn), druga (20.000,00 kn) i treća (10.000,00 kn) nagrada knjižarama i antikvarijatima izvan grada Zagreba te po jedna nagrada u svakoj kategoriji najboljim  knjižarama i antikvarijatima u gradu Zagrebu u pojedinačnom iznosu od 20.000,00 kn.

Ukupni fond nagrada iznosi 240.000,00 kn i osigurava se u proračunu Ministarstva kulture i medija.

Za nagradu se mogu prijaviti sve knjižare, bez obzira jesu li samostalne, vezane uz pojedinog nakladnika ili u okviru knjižarskog lanca. Svaka se knjižara prijavljuje i ocjenjuje pojedinačno.

Ocjenjivanje knjižara provodit će se dvojako:

  1. Putem elektroničkih platformi Ministarstva kulture i medija svi građani moći će dodijeliti svoje glasove pojedinim knjižarama počevši od objave popisa svih prijavljenih knjižara sa zaključno 1. prosinca 2021. godine. Knjižare mogu fizički i na svojim mrežnim stranicama i društvenim mrežama pozivati kupce i čitatelje da im dodijele svoje glasove. Broj glasova po osobi i po knjižari je neograničen.
  2. Posebno formirano povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Zajednice nakladnika i knjižara i Ministarstva kulture i medija te drugih relevantnih sudionika književne scene u predviđenom će periodu obići sve prijavljene knjižare te donijeti ukupnu ocjenu svake pojedine knjižare na temelju sljedećih kriterija:
  • Ponuda u knjižari – raznovrsnost ponude knjiga, zastupljenost časopisne produkcije, udžbenička ponuda, neknjižna ponuda (papirnica i medijateka)
  • Poslovanje knjižare – podmirivanje obaveza prema dobavljačima (nakladnicima) i zaposlenicima; ukupno poslovanje knjižare
  • Razvoj publike – programi privlačenja publike/kupaca, uređenje prostora knjižare, aktivnost na internetu, sudjelovanje u programima potpore knjižarskoj djelatnosti

Za svaku knjižaru potrebno je popuniti e-prijavnicu s podacima o knjižari, njezinom poslovanju, ponudi knjiga i časopisa te aktivnostima koje provodi s ciljem povećanja čitateljske publike i privlačenja kupaca. Prilikom prijave nužno je naglasiti je li riječ o knjižari ili antikvarijatu koji su samostalni, vezani uz pojedinog nakladnika ili su dio knjižarskog lanca.

Prijave na ovaj Javni poziv primaju se 30 dana od njegove objave na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

Sve informacije dostupne su na: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-dodjelu-nagrada-najboljim-knjizarama-u-republici-hrvatskoj-u-2021-godini/20917

 

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe

Tel: 044/660-115